Danza-T: Red de Trabajadores de la Danza

Red de Trabajadores de la Danza

manifiesto Interdid 2012 Galego

Festexamos o Día Internacional da Danza nun contexto, por que non dicilo, de desasosego xeral. Non son tempos fáciles, e a Danza, sempre fráxil, sufre especialmente este momento de futuro incerto, de desequilibrios económicos, de profundos cambios nas nosas estruturas sociais e laborais…

 

Neste día de e para a Danza queremos manter o paso firme que xa iniciamos o ano pasado 2011, empeñados en aglutinar a TÓDOLOS profesionais da danza, para conseguir un maior coñecemento e recoñecemento da nosa profesión; máis agora, cando é tamén nosa responsabilidade como profesionais da arte recordar e acordar o papel que a cultura en xeral, e a danza en particular, representa para o avance e benestar das nosas sociedades.

Non esquezamos: a danza agudiza os sentidos, contribúe ó benestar colectivo e á integración social das persoas. É tamén un excelente motor creativo, xerador de emprego, directo e indirecto e de riqueza: só na veda de entradas, o pasado año a Danza facturou máis de 14 millóns de €. Estes dados económicos non reflicten, nin de lonxe, os outros beneficios xerados pola Danza: a súa dimensión social, integradora, terapéutica…, os beneficios para os individuos e para a sociedade en conxunto. Se isto fose medible ¿de que rendemento estaríamos a falar? Con ela e a través dela, melloramos. Gañamos todos.

Por isto, a través do Día Internacional da Danza reafirmamos a nosa convicción de que un futuro sostible para a Danza só pode ser alcanzado mediante o esforzo colectivo (gobernos, administracións, entidades empresariais). Pero, sobre todo e ante todo, a través da unión das nosas forzas, as forzas dos e das profesionais, que co noso traballo logramos (ás veces de forma excesivamente silenciosa) mellorar o benestar das persoas, incluso ás veces por riba do noso propio.

Con este obxectivo na mente, este ano 2012, desde Danza-T, logramos reunir de novo a profesionais das artes escénicas desde distintos recunchos da nosa xeografía española, para celebrar conxuntamente o noso día, e para resaltar que xuntos seguimos abrindo camiño e unindo esforzos por e para o noso traballo.

 

Compostela, Gijón, BilbaoBarcelona, Madrid, Castellón, Valencia, Almería, Tenerife.

 

Celebramos el Día Internacional de la Danza 2012 en un contexto de, por qué no decirlo, de desasosiego general.

No son tiempos fáciles, y la Danza, siempre frágil, sufre especialmente este momento de futuro incierto, de desequilibrios económicos, de profundos cambios en nuestras estructuras sociales y laborales…

En este día de y para la Danza queremos mantener el paso firme que ya iniciamos el pasado año 2011, empeñados en aglutinar a TODOS los profesionales de la danza, para lograr un mayor conocimiento  y reconocimiento de nuestra profesión; más ahora, cuando es también nuestra responsabilidad como profesionales del arte, recordar y acordar el papel que la cultura en general, y la danza en particular, representa para el avance y bienestar de nuestras sociedades.

No lo olvidemos: la danza agudiza los sentidos, contribuye al bienestar colectivo y a la integración social de las personas y es también un excelente motor creativo, generador de empleo, directo e indirecto, y de riqueza: Sólo en la venta de entradas, el pasado año la Danza facturó más de 14 millones de €. Estos datos económicos no reflejan, ni de lejos, los otros beneficios generados por la Danza: su dimensión social, integradora, terapéutica, beneficiosa para los individuos y para la sociedad en su conjunto. Si esto fuera cuantificable, ¿de qué rendimiento estaríamos hablando? Con la ella y a través de ella, todos mejoramos; todos ganamos.

Por ello, a través del Día Internacional de la Danza reafirmamos nuestra convicción de que un futuro sostenible para la danza sólo puede ser alcanzado a través del esfuerzo colectivo de todos (gobiernos, administraciones, entidades empresariales….) pero, sobre todo y ante todo, a través de la unión de nuestras fuerzas, las fuerzas de los y las profesionales, que con nuestro trabajo logramos (a veces de forma excesivamente silenciosa) mejorar el bienestar de las personas, incluso a veces por encima del nuestro propio.

Con este objetivo en mente, este año 2012, desde Danza-T, hemos logrado reunir de nuevo a profesionales de las artes escénicas desde distintos rincones de nuestra geografía española para celebrar conjuntamente nuestro día, y para apuntar que juntos seguimos abriendo camino y aunando esfuerzos por y para nuestro trabajo.

 

Para enviar tu adhesión a este manifiesto pincha aquí.

InterDID 2012 es una acción coordinada en Compostela, Gijón, BilbaoBarcelona, Madrid, Castellón, Valencia, Almería, Tenerife. Pincha en tu ciudad.